Judo Cieszyn

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Stopnie Judo

Ustala się 6 stopni KYU:

 
6 kyu - pas biały
  5 kyu - pas żółty
  4 kyu - pas pomarańczowy
  3 kyu - pas zielony
  2 kyu - pas niebieski
  1 kyu - pas brązowy


Kryteria zdobywania stopni KYU:
6-4 KYU spełnienie wymagań technicznych
3-1 KYU spełnienie wymagań technicznych i sportowych
6-1 KYU spełnienie kryterium czasowego
Wymagania sportowe:
Uzyskanie minimum 30 punktów w turniejach objętych kalendarzem PZJudo, Regionów i OZ Judo wg następującego klucza
Zwycięstwo nad zawodnikiem o 2 stopnie niższym - 1 pkt
Zwycięstwo nad zawodnikiem o 1 stopnie niższym - 2 pkt
Zwycięstwo nad zawodnikiem o równym stopniu - 3 pkt
Zwycięstwo nad zawodnikiem o 1 stopniu wyższym - 4 pkt
Zwycięstwo nad zawodnikiem o 2 lub więcej stopni wyższym - 5 pkt
Uwaga! JUDOKA, który nie chce brać udziału w oficjalnym współzawodnictwie sportowym PZJudo, Regionów i OZJudo może uzyskiwać stopnie bez spełnienia warunku sportowego.
Przystąpienia do egazaminu możliwe jest po:
uzyskaniu zgody trenera prowadzącego szkolenie na tryb zdobywania stopnia bez warunku sportowego
udokumentowania zdobycia 150 pkt* za udział w treningach RANDORI w klubach wskazanych przez PZJ o profilu wyczynowym (listę klubów publikuje Pion Szkolenia PZJudo).
zdaniu egzaminu przed Komisją w której składzie obecny jest wytypowany przedstawiciel Regionalnej Komisji DAN.
* - za jedno stoczone randori można otrzymać 1pkt. (bez względu na stopień przeciwnika)
* - punkty za stoczone randori potwierdza trener uprawniony przez PZJudo na obowiązującym formularzu
Stopień tak uzyskany nie uprawnia jednak do udziału w turniejach kalendarzowych PZJudo, Regionu i OZJudo, w których obowiązuje posiadanie 3 lub 2 KYU, co egzaminator obowiązany jest odnotować na drugiej stronie certyfikatu.

Wymagania techniczne i kryteria czasowe
Aby uzyskać wyższy od posiadanego stopień judo należy zdać egzamin techniczny demonstrując techniki wyznaczone niniejszym regulaminem dla danego stopnia oraz wykazać się umiejętnością technik obowiązujących na wszystkie poprzednie stopnie. NAGE WAZA należy demonstrować w YOKU SOKU GAIKO na obydwie strony, a KATAME WAZA wraz z HAIRI KATA wykazując umiejętność przejść na leżącym na brzuchu, klęczącym w podporze, leżącym na plecach - od strony nóg oraz z pozycji leżenia pod przeciwnikiem.
Forma zdawania egzaminów określona jest przez instrukcje trenerów i instruktorów uczestniczących w kursie doszkoleniowym organizowanym przez PZJudo dla osób uprawnionych do przyjmowania egzaminów.
Kryteria czasowe oraz wiadomości i umiejętności obowiązujące na poszczególne stopnie:

6 KYU - pas biały

(po odbyciu minimum 50 lekcji judo)
Historia i zasady judo, składanie judoki, wiązanie pasa, pojęcie UKE, TORI
REI HO
SHIZEN (SHIZEN TAI, JIGO TAI)
TAI SABAKI
UKEMI
KUMI KATA
HAPPO NO KUZUSHI
KATAME WAZA
1. HON KESA GATAME
2. TATE SHIHO GATAME
3. YOKO SHIHO GATAME
4. KAMI SHIHO GATAME
5. FUSEGI przeciwko w/w chwytom

5 KYU - pas żółty

(po odbyciu minimum 50 lekcji judo od uzyskania 6 KYU)
NAGE WAZA KATAME WAZA
1. HIZA GURUMA
2. O UCHI GARI
3. IPPON SEOI NAGE
4. KO UCHI GARI
5. DE ASHI HARAI
6. SASAE TSURIKOMI ASHI
7. O GOSHI
8. O SOTO GARI
9. Podstawowe RENRAKU WAZA i HENKA WAZA oparte o dotychczasowe poznane rzuty
1. KUZURE KESA GATAME
2. KATA GATAME
3. KUZURE KAMI SHIHO GATAME
4. KUZURE YOKO SHIHO GATAME
5. MUNE YOKO SHIHO GATAME
6. HADAKA JIME
7. FUSEGI przeciwko w/w chwytom

4 KYU - pas pomarańczowy

(w trybie zawodniczym po minimum 6 miesiącach szkolenia od uzyskania 5 KYU)
NAGE WAZA KATAME WAZA
1. UKI GOSHI
2. KO SOTO GARI
3. TSURI GOSHI
4. SODE TSURIKOMI GOSHI
5. TSURIKOMI GOSHI
6. OKURI ASHI HARAI
7. HARAI GOSHI
8. TAI OTOSHI
9. Umiejętność uzyskiwania przewagi w KUMI KATA
10. Podstawowe RENRAKU WAZA i HENKA WAZA oparte o dotychczasowe poznane rzuty
1. UDE GARAMI
2. USHIRO UDE GARAMI
3. UDE HISHIGI JUJI GATAME
4. OKURI ERI JIME
5. KATA JUJI JIME
6. FUSEGI przeciwko w/w chwytom

3 KYU - pas zielony

(w trybie zawodniczym po minimum 6 miesiącach szkolenia od uzyskania 4 KYU)
(* w trybie rekreacyjnym po minimum 1 roku szkolenia od uzyskania 4 KYU)
NAGE WAZA KATAME WAZA
1. UCHI MATA
2. ASHI GURUMA
3. TOMOE NAGE
4. TANI OTOSHI
5. SUKUI NAGE
6. UKI OTOSHI
7. USHIRO GOSHI
8. Podstawowe RENRAKU WAZA i HENKA WAZA oparte o dotychczasowe poznane rzuty
1. UDE HISHIGI UDE GATAME
2. UDE HISHIGI HIZA GATAME
3. UDE HISHIGI WAKI GATAME
4. NAMI JUJI JIME
5. GYAKU JUJI JIME
6. KATA HA JIME
7. TSUKKOMI JIME
8. SANKAKU JIME
9. FUSEGI przeciwko w/w chwytom

2 KYU - pas niebieski

(w trybie zawodniczym po minimum 6 miesiącach szkolenia od uzyskania 3 KYU)
(* w trybie rekreacyjnym po minimum 1 roku szkolenia od uzyskania 3 KYU)
NAGE WAZA KATAME WAZA
1. MOROTE GARI
2. KO SOTO GAKE
3. KOSHI GURUMA
4. YOKO OTOSHI
5. HARAI TSURIKOMI ASHI
6. KATA GURUMA
7. SUMI GAESHI
8. YOKO GURUMA
9. Podstawowe RENRAKU WAZA i HENKA WAZA oparte o dotychczasowe poznane rzuty
1. UDE HISHIGI HARA GATAME
2. UDE HISHIGI ASHI GATAME
3. UDE HISHIGI SANKAKU GATAME
4. UDE HISHIGI TE GATAME
5. ASHI GARAMI
6. SODE GURUMA
7. RYO TE JIME
8. KATA TE JIME
9. FUSEGI przeciwko w/w chwytom

1 KYU - pas brązowy

(w trybie zawodniczym po minimum 6 miesiącach szkolenia od uzyskania 2 KYU)
(* w trybie rekreacyjnym po minimum 1 roku szkolenia od uzyskania 2 KYU)
NAGE WAZA
1. HANE GOSHI
2. HANE MAKIKOMI
3. UTSURI GOSHI
4. O GURUMA
5. SOTO MAKIKOMI
6. O SOTO GURUMA
7. UKI WAZA 1. YOKO WAKARE
2. URA NAGE
3. SUMI OTOSHI
4. YOKO GAKE
5. Podstawowe RENRAKU WAZA i HENKA WAZA oparte o dotychczasowe poznane rzuty