II-gi Turniej w Ne-Waza     Śtramberk   29.05.2010r.

 
/ bez rozdziału na kat.wagowe i wiekowe/
 
        Kolondra Przemysław            2 m-ce
        Rusin Tadeusz                      3 m-ce
        Pustówka Arkadiusz              5 m-ce
        Kareta Dawid                        7 m-ce