I-wsze El. Regionu do O.O.Mł.

Bytom 12.05.2013r.

 

kategoria wagowa 48 kg.

Klabecka Julia

7 miejsce
kategoria wagowa 57 kg

Gajdek Karolina

1 miejsce
kategoria wagowa 55 kg

Wilczak Mateusz

odpadł w

drugiej rundzie

kategoria wagowa 73 kg

Lipa Arkadiusz

2 miejsce